Fri fragt ved køb over 299 ,-

Salgsfuldmagt

For at LittleRecycle kan agere økonomisk bindeled imellem købere og sælgere, skal du læse og acceptere nedenstående.

Aftale om betalingsformidling


Jeg ("Fuldmagtsgiver") giver hermed nærværende fuldmagt ("Fuldmagten") til LittleRecycle ApS, CVR-nr. 41861282, Østerbro 51, Gården, 9000 Aalborg, og dennes repræsentanter og relaterede parter (tilsammen "Fuldmagtshaver") til, med fuld substitutionsret, på vegne af Fuldmagtsgiver at forhandle, indgå, underskrive og ændre bindende aftaler (tilsammen "Transaktionsaftaler") om salg og levering af brugte produkter til børn samt relaterede andre services tilgængelige via Fuldmagtshavers platform, herunder behandling, gennemførelse og modtagelse af betalinger for sådanne produkter og services under Transaktionsaftale (tilsammen "Produkter"), til brugere af Fuldmagtshavers hjemmeside eller andre platforme (tilsammen "Brugerne") via Fuldmagtshavers hjemmeside eller andre platforme samt til at foretage sådanne andre handlinger som måtte være nødvendige og/eller ønskværdige for at opfylde Transaktionsaftalerne i forbindelse med Fuldmagtshavers virke som handelsagent for Fuldmagtsgiver ved videreformidling af priser og vilkår for Produkterne som fastsat af Fuldmagtsgiver til Brugerne.

Fuldmagtsgiver er i relation til ovenstående indforstået med, at Brugerne betaler for Produkterne med frigørende virkning til Fuldmagtshaver, hvorefter Fuldmagtsgiver er forpligtet til at levere det/de aftale Produkt(er) i henhold til de relevante Transaktionsaftaler som forhandlet, underskrevet, indgået og evt. ændret af Fuldmagtshavere.

Fuldmagtsgiver accepterer ved underskrivelse af nærværende Fuldmagt, at ethvert aftaleretligt forhold mellem Fuldmagtsgiver og Brugere, som måtte høre under en Transaktionsaftale, herunder betaling for Produkterne og opfyldelse af Transaktionsaftalen i øvrigt, er Fuldmagtshaveren uvedkommende og sker for Fuldmagtsgivers egen regning og risiko.

Fuldmagten kan til enhver tid tilbagekaldes ved skriftlig meddelelse fra Fuldmagtsgiver.

Ved accept af nærværende Fuldmagt, accepteres LittleRecycles handelsbetingelser ligeledes.

Fuldmagten er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret med udelukkelse af bestemmelser, som ville henføre forholdet til andet lovvalg eller en anden jurisdiktion.

Enhver tvist, der måtte udspringe af eller i forbindelse med denne Fuldmagt, skal anlægges ved Aalborg Byret.